Leerplan

Baltechniek Voetbaltraining biedt de jeugdspeler de mogelijkheid om zich spectaculair te ontwikkelen en te verbeteren. Het spreekt voor zich dat de één beter en sneller leert dan de ander. De snelheid van ontwikkeling hangt af van het talent en door zelfstandig te oefenen. Het zelfstandig oefenen speelt een belangrijke rol bij deze cursus. Dat je nergens de jeugd zelfstandig ziet oefenen heeft beslist niets te maken met luiheid. Ze weten meestal niet precies "hoe het moet". Als ze eenmaal weten hoe het moet, dan gaan ze oefenen om de technieken goed onder de knie te krijgen. Spelers die zelfstandig oefenen zijn gemotiveerd en gedreven om zich technisch te verbeteren. Ook in gemotiveerdheid en gedrevenheid zullen verschillen te zien zijn.

Feit is dat iedere speler zich kan verbeteren en bij Baltechniek Voetbaltraining ook de ruimte krijgt om technieken toe te passen. Spelers worden gestimuleerd om acties te maken. Het accelereren en domineren, wat heel belangrijk is, zal dan spelenderwijs worden getraind.

De kwaliteiten techniek, tactiek, fysiek en mentaal vormen binnen het voetbal een viereenheid. In een wedstrijd(vorm) komt alles samen. Dus alle vier de kwaliteiten trainen wij. Ze zijn separaat trainbaar, maar heel vaak zal het een combinatie zijn van 2,3 of 4 kwaliteiten. Wat houden ze in en hoe gaan wij daar binnen Baltechniek Voetbaltraining mee om
.

Algemeen

Techniek de basis waardoor de technische vaardigheid kan worden uitgebouwd is het ontvangen en het afgeven van de bal. De bal staat centraal, maar het plezier en de spelvreugde staan voorop. Trainen op techniek is allereerst het AANLEREN van de techniek om die vervolgens FUNCTIONEEL te maken, vanuit het basisprincipe dat er in de eerste plaats controle over de bal moet zijn. Hoe meer een speler het gevoel heeft dat hij de bal domineert, hoe verder hij zijn technische vaardigheid kan uitbreiden.

Techniek

Wanneer je je tegenstander de baas wilt zijn, moet je eerst de baas zijn over de bal. Er zal dan ook heel intensief getraind worden op de individuele techniek van een speler. Techniek wat uiteindelijk functioneel toegepast kan worden in de wedstrijd. De spelers leren de volgende technieken aan: snel voetenwerk, dribbelen en drijven, (accelereren), kappen en draaien (domineren), balgevoel, basisbewegingen, schijnbewegingen, passeerbewegingen, passen en trappen, balaanname en koppen en het afwerken op doel. Uiteraard worden de technieken links en rechts aangeleerd, immers door tweebenigheid word je een nog completere voetballer.

Tactiek

De technische trainingsvormen bevatten veel tactische elementen. Een speler passeert een tegenstander om een overtal situatie te creren. Of een speler geef een dieptepass, waardoor een medespeler vrij voor de keeper komt. Het schieten op doel om te scoren is voor een deel ook tactiek. De speler schiet tenslotte op doel om te scoren. We gaan spelers leren om tactisch slimmer op doel te schieten zodat de kans om te scoren groter wordt. Een goede traptechniek is uiteraard een vereiste. Ook wordt het juiste moment in en opendraaien met bal, om jezelf vrij te spelen en een opening of scoringskans te creren getraind. Daarnaast is het ook belangrijk zonder bal ruimtes te herkennen om voorwaarden te creren voor jezelf en/of je medespelers.

Fysiek

De weerstanden zitten binnen het voetbal opgesloten. We gaan spelers niet met een zandzak op hun rug laten trainen. Wat zijn de mogelijkheden om spelers fysiek sterker te laten worden en ook slimmer te laten worden. Wie niet sterk is moet slim zijn, of snel zijn (lees ook handelingssnelheid). Een speler die in zijn leeftijdscategorie iedereen de baas is, kan meer weerstand ondervinden als hij met oudere spelers gaat trainen. Hij zal niet alleen fysiek meer getest worden, maar zal ook slimmer met deze extra weerstand om moeten gaan. Dus sneller handelen als hij een tegenstander treft die fysiek sterker is. Kap- en draaibewegingen over een korte afstand binnen bepaalde tijd kunnen fysiek heel belastend zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om het fysiek van een speler te trainen, of om slimmer met een mindere fysiekheid om te gaan. Spelenderwijs wordt de speler door deze methode fysiek herhaaldelijk getest. Je zal steeds sneller moeten handelen waardoor je start- en handelingssnelheid (accelereren en domineren) snel zullen gaan toenemen.

Mentaal

De mentale training begint de eerste de beste training al. Spelers gaan met technische bewegingen aan de gang die ze nog niet goed of nog niet beheersen. Ze zullen de technische bewegingen na één training nog niet beheersen. De n gaat rustig door met oefenen en de ander krijgt er de pest in dat het niet lukt. Dan moet de speler in kwestie wel de mentaliteit opbrengen om door te gaan. De n heeft meer tijd nodig dan de ander. Hoe gaan spelers om met winst en verlies binnen spel- en partijvormen. Geeft een speler snel op of gaat hij door. 
Door middel van positieve ondersteuning/coaching wordt de speler aangegeven wat ze niet goed doen, maar bovenal wat ze wel goed doen, dat werkt zeer stimulerend !!!